30 let Ligy proti rakovině v Šumperku

Liga proti rakovině v Šumperku vznikla v roce 1991. Zakládající členkou byla MUDr. Jiřinka Koutná spolu s dvaceti členy. Mnohé členky v čele s paní doktorkou se i nyní aktivně zapojují aktivně do dění v této organizaci.

Programem Ligy proti rakovině je hlavně prevence nádorových onemocnění, propagace zdravého životního stylu a způsobu života, podpora onkologicky nemocných a v neposlední řadě i podpora různých pracovišť a výzkumu rakoviny.

V roce 1999 se Šumperk zapojil do „Květinových dnů“, které se konají každoročně v měsíci květnu. Nyní již druhým rokem je tento den přesunut až do pozdějšího data v září z důvodu „Covidu“. Součástí těchto dnů je prodej kytiček měsíčku lékařského nejméně za 20 Kč. V roce 2007 se tento den přejmenoval na Český den proti rakovině.

V roce 2010 se Šumperk zapojil do putovní výstavy „Každý svého zdraví strůjcem“, kterou navštívilo cca 600 občanů.

Liga proti rakovině v Šumperku pořádá od roku 1993 rekondiční pobyty pro ženy po operacích prsu. Pobyty se uskutečnily v Lipové Lázních, Štěpánově u Skutče, Teplicích nad Bečvou, Luhačovicích a posledních pět let i v Novém Jičíně. Celkem bylo uspořádáno 35 rekondičních pobytů pro 352 žen. V rámci Ligy proti rakovině v Šumperku byl založen v roce 1994 Klub Eva, který sdružuje ženy po operacích prsu. Setkávání žen významně pomáhá ženám zejména po psychické stránce – setkávají se s ženami, které jsou po prodělaném onemocnění již několik let, vzájemně se podporují. Scházejí se pravidelně 1x měsíčně – na schůzkách se seznamují s novinkami v diagnostice a léčbě nádorových onemocnění, pořádají se prezentace firem s prádlem, epitézami, různými potravinovými doplňky a léky.

Liga proti rakovině spolupracuje s několika organizacemi a společně se podílí na přípravě několika akcí, mezi které patří Český i Světový den boje proti rakovině, Růžový říjen, Plaveme prsa. Díky těmto akcím se daří propagovat nekuřáctví, zdravější životní styl, nutnost preventivních prohlídek a vyšetření, podporovat výzkum rakoviny a také zlepšovat kvalitu života onkologicky nemocných. Několik organizací Ligu proti rakovině již dlouhodobě podporuje a my si jejich pomoci moc vážíme a rádi bychom jim poděkovali. Všichni tito podporovatelé nám pomáhají v naší snaze. Děkujeme Vám všem, že s Vámi můžeme spolupracovat a že jste se stali našimi spolubojovníky.